Có 49 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách điều chỉnh giảm dự toán chi NS cấp Huyện 2023

(Tải File đính kèm)

150/TB-THĐXThông tin ba công khai 18-07-2023
2 Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm

(Tải File đính kèm)

143/TB-THĐXThông tin ba công khai 04-07-2023
3 Công khai thực hiện dự toán thu - chi Ngân sách Quý II/2023 của trường TH Đặng Xá

(Tải File đính kèm)

141/TB-THĐXThông tin ba công khai 04-07-2023
4 Công khai Quyết toán thu - chi NSNN năm 2022

(Tải File đính kèm)

100/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 19-05-2023
5 Bổ sung dự toán chi thường xuyên kinh phí chuyển đổi phần mềm Kế toán Miasa Mimosa Online năm 2023

(Tải File đính kèm)

81/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 11-04-2023
6 Công khai dự toán thu - chi Ngân sách Quí 1/2023

(Tải File đính kèm)

74/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 05-04-2023
7 Công khai Dự toán NSNN năm 2023

(Tải File đính kèm)

07/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 03-01-2023
8 Công khai dự toán thu chi năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

201/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 03-01-2023
9 Công khai 6 tháng cuối năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

192/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 31-12-2022
10 Công khai quý 4/2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

185/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 31-12-2022
11 Công khai dt thu chi quý 3/2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

181/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 04-10-2022
12 Công khai các khoản thu, mức thu khác năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

177/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 01-10-2022
13 Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

129/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 06-07-2022
14 Công khai quý 2/2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

127/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 05-07-2022
15 Công khai Quyết toán năm 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

03/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 22-06-2022
1234
TH Đặng Xá