Chào mừng ngày giải phòng Thủ đô 10 - 10

Có 48 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai các khoản thu, mức thu khác năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

177/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 01-10-2022
2 Công khai 6 tháng CN 2021

(Tải File đính kèm)

03/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 04-01-2022
3 Công khai Quý 4/2021

(Tải File đính kèm)

01/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 04-01-2022
4 Công khai năm 2021

(Tải File đính kèm)

08/qđ-thđxThông tin ba công khai 04-01-2022
5 Công khai các khoản thu, thu khác năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

206/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 14-11-2021
6 Công khai Q3/2021

(Tải File đính kèm)

118/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 04-10-2021
7 Công khai 6 tháng đầu năm 2021

(Tải File đính kèm)

71/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 04-07-2021
8 Công khai Q2/2021

(Tải File đính kèm)

68/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 02-07-2021
9 Công khai tài chính Q1/2021

(Tải File đính kèm)

29/QĐ-THĐXThông tin ba công khai 05-04-2021
10 Công khai thực hiện dự toán Quí I năm 2021

(Tải File đính kèm)

03/TB-THĐXThông tin ba công khai 05-04-2021
11 Công khai thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm 2020

(Tải File đính kèm)

15/TB-THĐXThông tin ba công khai 03-01-2021
12 Công khai dự toán năm 2021

(Tải File đính kèm)

01/TB-THĐXThông tin ba công khai 02-01-2021
13 Công khai thực hiện quý 4 từ 2/1 đến 2/4/21

(Tải File đính kèm)

14/TB-THĐXThông tin ba công khai 02-01-2021
14 Công khai kết quả mua sắm 2020 từ ngày 31/12 đến 31/3/21

(Tải File đính kèm)

13/TB-THĐXThông tin ba công khai 31-12-2020
15 Công khai dự toán bổ sung chi thường xuyên thăng hạng từ 24.12 đến 24.3.2021

(Tải File đính kèm)

12/TB-THĐXThông tin ba công khai 24-12-2020
1234
TH Đặng Xá

Địa chỉ:

Điện thoại: